Garance

Veškerá rizika spojená s provozem služby jsou pojištěna u společnosti
TRIGLAV POJIŠŤOVNA, a.s. smlouvou č. 5000019190.
Celková výše pojistného plnění v případě hmotné škody je do výše 5.000.000,-Kč.

logo

Objednávky: 603 77 44 44
Provozní doba DRINK TAXI

Pondělí a Úterý 19:00 – 02:00
Středa a Čtvrtek 19:00 – 03:00
Pátek a Sobota 18:00 – 05:00
Neděle 19:00 – 00:00