Garance

Veškerá rizika spojená s provozem služby jsou pojištěna u společnosti
TRIGLAV POJIŠŤOVNA, a.s. smlouvou č. 5000019190.
Celková výše pojistného plnění v případě hmotné škody je do výše 5.000.000,-Kč.

logo

Objednávky: 603 77 44 44
Provozní doba DRINK TAXI

Pondělí – Čtvrtek 19:00–03:00
Pátek 19:00–06:00
Sobota 18:00–06:00
Neděle 19:00–01:00