Naše ceny

1–4 km = 190 Kč
Za každý další kilometr
připočítáváme 30 Kč.

Provozní doba DRINK TAXI

Pondělí – Čtvrtek 19:00–03:00
Pátek 19:00–06:00
Sobota 18:00–06:00
Neděle 19:00–01:00

Pojištění

Veškerá rizika spojená s provozem
služby jsou pojištěna u společnosti
DIRECT POJIŠŤOVNA, a.s.