Naše ceny

1–4 km = 190 Kč
Za každý další kilometr
připočítáváme 30 Kč.

Provozní doba DRINK TAXI

Pondělí a Úterý 19:00 – 02:00
Středa a Čtvrtek 19:00 – 03:00
Pátek a Sobota 18:00 – 05:00
Neděle 19:00 – 00:00

Pojištění

Veškerá rizika spojená s provozem
služby jsou pojištěna u společnosti
DIRECT POJIŠŤOVNA, a.s.